Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Özbek Sok. ME Plaza No:10 Kat:6 Beykoz, İstanbul
+90 (216) 693 0707 info@tr-smart.com

HİZMETLER

11442paper_clip

Yaşantısal Öğrenme Nedir?

MTa, Yaşantısal Öğrenmeyi ‘bir aktivitenin analiz edilmesi ve derinlemesine düşünülmesi aracılığıyla kişisel anlayış, bilgi, beceri ve tutum geliştirmek’ olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdaki “Aktivite’ kavramı, bireysel olarak bir fikri açıklamak ya da kolay bir görevi tamamlamaktan tutun da, çok geniş kapsamlı zihinsel nitelikler ve davranışlar gerektiren oldukça karmaşık grup etkileşimlerine kadar her şeyi içerebilir.

Yaşantısal öğrenmeyi özel kılan nedir?

  • Yaşantısal öğrenme, öğrenenler üzerine uygulanan pasif bir süreç değil, öğrenenleri sürece dahil eden aktif bir yöntemdir.
  • Yaşantısal öğrenme, bireylerin yaşayarak öğrenmelerinin en hızlı ve en kalıcı öğrenme olduğu gerçeğinde dayanır.
  • Düşünmenin, herkesin öğrenmek ve uygulamak zorunda olduğu ‘tek bir doğru yolu’, ‘kurallar kümesi’ ya da her duruma uygun ‘mükemmel davranışlar’ olmadığı ilkesini benimser.

Yaşantısal Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?

  • Yaşantısal öğrenme, öğrenen odaklıdır, bir diğer deyişle öğretenin değil, öğrenenin ihtiyaçlarına odaklanır.
  • Öğrenen odaklı olması; öğrenenin bilgiyi derinlemesine anlamasını ve özümsemesini, edinilen bilgilerin ilişkilendirmesini ve değerini görmesini, kendi kişisel durumuyla bağlantılar kurmasını, deneme ve akabinde uygulama konusunda kişisel sorumluluk almasını sağlar.

Herkes Yaşantısal olarak öğrenebilir mi?

Evet. Yaşantısal öğrenme insanın doğasında vardır, hepimiz çocukluğumuz boyunca onu kullandık. Ancak büyüdükçe öğrenmeye olan ilgimiz azalmış olabilir ve tekrar uyandırılması gerekebilir.

Bir aktiviteyi Yaşantısal öğrenme için “uygun” kılan unsur nedir?

Uygun görevler, öğrenenleri hedefe ulaşmak için diğerleri ile birlikte çalışırken ‘kendileri olmaya’ ve sürece aktif bir şekilde katılmaya teşvik eder.