Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Özbek Sok. ME Plaza No:10 Kat:6 Beykoz, İstanbul
+90 (216) 693 0707 info@tr-smart.com

Fasilitasyon

12173_10152242360890540_269971111_n

Fasilitasyon

IAF [International Association of Facilitators] tarafından benimsenen etik kurallar çerçevesinde sunmakta olduğumuz fasilitasyon hizmetleri ile müşterilerimizin; karar verme, problem çözme, strateji oluşturma, uyuşmazlık giderme, iletişim geliştirme, değişimi yönetme, ürün/hizmet geliştirme, yenilik getirme ve benzeri süreçlerine eşlik ederek, hızlı ve etkili çözümlere ulaşmalarını sağlıyoruz.

IAF Europe MENA Etik Kurallar

iaf_turkey_logo

1. Müşteri Hizmetleri

Müşterilerim

ize, grup fasilitasyon yetkinliklerimizi işlerine değer katmak için kullanarak, hizmet veririz. Müşterilerimiz hem fasilitasyon yaptığımız grupları hem de onlar adına bizimle sözleşme yapan kişileri kapsar. Grubun istenilen sonuçları elde etmesini sağlayacak en uygun hizmeti sunabilmek için müşterilerimizle yakın ilişki içinde çalışırız. Müdehalelerle başa çıkma konusunda yeterlilik sahibi olmak bizim sorumluluğumuzdur. Grup, başlangıçta kendisi ya da temsilcileri tarafından istenilenden farklı bir yönde ilerlemesi gerektiğine karar verirse, bizim rolümüz, başta belirlenmiş olan yön ile bu yeni yönü kay

naştırmak suretiyle grubun ilerlemesine yardımcı olmaktır.

2. Çıkar Çatışması

Olası çıkar çatışmalarını açık yüreklilikle kabul ederiz. Müşterilerimizle çalışmak üzere anlaşmadan önce, grupla etkili bir şekilde çalışamayacağımızın düşünülmesine neden olabilecek olası çıkar çatışmaları, kişisel önyargılar, kuruluş ya da diğer konulara ilişkin bilgilerimiz hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşuruz. Böylelikle, hem müşterimizin hem de kendimizin başarısını ya da itibarını zedeleyebilecek yanlış anlaşılmaları engellemiş ve nasıl hareket edileceğine birlikte karar vermiş oluruz. Konumumuzu haksız yada uygun olmayan bir ayrıcalık, çıkar ya da ayrıcalık elde etmek üzere kullanmaktan kaçınırız.

3. Grubun Özerkliği

Gurubun kültürüne, haklarına ve özerkliğine saygı gösteririz. Grupla süreç konusunda anlaşır ve katılımcı olmalarını isteriz. Katılımcıların mutluluğunu ve haysiyetini, grubun karar verme özgürlüğünü ya da işlerinin itibarını riske atacak hiçbirşeyi empoze etmeyiz.

4. Süreçler, Yöntemler ve Araçlar

Süreçleri, yöntemleri ve araçları sorumlu bir şekilde kullanırız. Grubun hedeflerine başarıyla ulaşmasını sağlayacak olan süreçleri gurupla ya da grup temsilcileriyle konuşarak tasarlarız ve en uygun olan yöntemleri ve araçları seçer ve uyarlarız. Yeterince beceri sahibi olmadığımız ya da grubun ihtiyaçlarıyla örtüşmeyen süreçleri, yöntemleri ve araçları kullanmaktan kaçınırız.

5. Saygı, Emniyet, Tarafsızlık ve Güven

Tüm katılımcıların serbestçe konuşma konusunda güven duyduğu ve bireysel sınırlara saygı duyulan bir ortam oluşturmaya gayret ederiz. Bilgimizi, becerilerimizi ve aklımızı tüm bakış açılarını ortaya çıkaracak şekilde kullanırız. İlgili tüm tarafların temsil edilmesini ve konuya dahil olmasını isteriz. Katılımcılarla kolaylaştırıcı arasında eşitliğe dayalı bir ilişki kurar ve böylelikle tüm katılımcılara duygu ve düşüncelerini rahatça açıklama olanağı sağlarız. Çeşitli yöntemler kullanarak, grupta yer alan herkesin doğal yeteneklerini ve yaşam deneyimlerini ortaya çıkarmasına fırsat tanırız. Bireylerin bütünlüğüne ve kendini ifade etme hakkına hürmet ederek çalışırız ve süreçleri farklı iletişim tarzlarını dikkate alarak tasarlarız. Her eylemimizin süreci etkileyebilecek bir müdehale olacağını biliriz.

6. Süreç Yönetimi

Süreç yönetimini içeriğe bağlı olarak tarafsız bir şekilde gerçekleştiririz. Katılımcılar konuya ilişkin bilgi ve deneyimlerini biz ise grup iletişim sürecine ilişkin bilgi ve deneyimlerimizi getiririz. Gurubun birlikte üreteceği sonuçlar üzerindeki etkimizi en aza indirmek için tedbirli davranırız. İçeriğe ilişkin olarak bizim bildiğimiz, ancak grubun bilmediği ve etkili olmak için sahip olmaları gereken bilgileri onlara sunarken rolümüzdeki değişikliği açıklarız.

7. Gizlilik

Bilginin gizliliğini koruruz. Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini dikkatle gözetiriz. Bu nedenle, bir müşterimize ait bilgileri ne kuruşuş içinde ne de dışında hiç bir şekilde paylaşmayız ve grubun ortak rızası olmaksızın gruba ya da grup üyelerine ilişkin fikirleri ya da davranışları rapor etmeyiz.

8. Mesleki Gelişim

Fasilitasyon becerilerimizi ve bilgilerimizi sürekli olarak geliştirmekten biz sorumluyuz. Sürekli olarak öğrenir ve kendimizi geliştiririz. Gruplara daha iyi yardımcı olabilmek için bilgilerimizi ve kolaylaştırıcılık becerilerimizi geliştirecek olanaklar ararız. Grup deneyimlerimiz ve devam eden kişisel gelişim çabalarımız sayesinde kolaylaştırıcılık alanında sürekli olarak güncel kalırız. Mesleki deneyimlerimizi geliştirmek için tüm becerilerimizi işbirliği ruhuyla sunarız.

© IAF 2002, 2004